KNC Pha Lê 3D Khắc Ảnh Gia Đình

KNC Pha lê 3D Khắc hình cá nhân

Kích thước thông dụng

150 x 250 x 30mm – 1.400.000 đ/c

130 x 180 x 30 mm – 1.200.000đ/c

100 x 150 x 30mm – 950.000đ/c

Nội Dung và ảnh khắc bên trong khối pha lê cao cấp đảm bảo không phai, không bay màu.

 

 

Danh mục:

Khách hàng thân thiết